Zahtjev za dječiji doplatak

Zahtjev za dječji doplatak podnosite nadležnoj područnoj službi Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko Osiguranje u kojem imate prebivalište. Zahtjeve možete dostaviti osobnim putem ili preko pošte.

Dokumentacija potrebna za stjecanje prava na dječji doplatak:

 • Zahtjev za prvo priznavanje prava na dječji doplatak
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca koji je pod supsidijarnom zaštitom ili statusa njihove obitelji
 • Riješenje centra za socijalnu skrb tj. odluka suda o skrbništvu

Dokumentacija potrebna za djecu za koju se traži doplatak:

 • Dokaz o rođenju djeteta preko izvatka iz matice rođenih, rodni list djeteta ili potvrda o rođenju
 • Potvrda koja dokazuje da dijete ide redovito u školu do svoje 15 navršene godine ( ako ostvarite pravo ovu potvrdu morate dostaviti prilikom svakog upisa u novu školsku godinu)
 • Za djecu koja imaju utvrđena teža oštećenja zdravlja ova potvrda se ne dostavlja

 

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na doplatak prema posebnim uvjetima:

 • Dokaz liječnika ili mišljenje koje dokazuje oštećenje zdravlja djeteta
 • Dokaz o smrti roditelja
 • Dokaz sa kojim dokazujete poptpunu ili trajnu nesposobnost za samostalan život
 • Dokaz o nepostojanosti prebivališta roditelja
 • Riješenje o oduzetoj poslovnoj sposobnosti roditelja

 

Dokumentacija članova kućanstva:

 • Preslika osobne iskaznice punoljetnog člana obitelji
 • Rodni list, potvrda o rođenju ili izvadak iz matice rođenih za maloljetnu djecu za koju se doplatak ne traži

Copyright Mijena d.o.o. “Internet marketing agencija koja donosi rezultate!”

Mijena d.o.o.